Javascript is vereist!

Deze pagina werkt niet goed tenzij Javascript ingeschakeld is.

Oproep aan de kbfk-leden: gelieve u te registreren via Opties en dan Registreren.

Belgische Waterslager            De Belgische WaterSlager              Belgische Waterslager


De Belgische Waterslager is een zangkanarieras van Vlaamse oorsprong
dat zich vooral onderscheidt door zijn fors, welluidend, slagend of tokkelend en jubelend gezang.
Zijn gevarieerd lied is slaande - nachtegaalachtig - naar den vorm
en metaalachtig naar den klank. Meer …
nog meer …
( naar B. Peleman - 1922 )

De Koninklijke Belgische Federatie van Kanarieliefhebbers (KBFK) is, sinds haar oprichting in 1905, een nationale groep van liefhebbers die de cultuur van de kanarievogel, inzonderheid de cultuur van het zangkanarieras Belgische Waterslager, tot doel stelt. Dit betekent de rechten en de belangen van de aangesloten leden behartigen, verdedigen en hen diensten verlenen, informatie verstrekken, bevorderen van houden en kweken, opleiden van keurmeesters en organiseren van zangwedstrijden, dit alles tot instandhouding en verdere ontwikkeling van het ras.